JAAN 2009/45, Rechtbank Haarlem 02-04-2009, BH9534, 154408/KG ZA 09-80

Inhoudsindicatie

Gunningscriterium, Economisch meest voordelige inschrijving, Vaststaande prijs, Hoogste kwaliteit, Objectieve beoordeling, Concessies

Samenvatting

Schiphol heeft eind 2008 concessies voor taxivervoer vanaf de luchthaven Schiphol Europees aanbesteed. Er zijn vier concessies aanbesteed verdeeld over twee percelen: twee concessies voor gewone taxi’s (standard luxury cars, categorie A) en twee concessies voor busjes (luxury cars voor vijf tot acht personen, categorie B). Een aanbieder kon inschrijven op alle percelen, maar nooit beide concessies voor taxi’s of beide concessies voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht