JAAN 2009/59, Rechtbank Haarlem 15-04-2009, BI2799, 155149/KG ZA 09-125

Inhoudsindicatie

Europese niet-openbare aanbesteding, Nieuw gunningscriterium, Schending transparantie- en gelijkheidbeginsel, Verschuiving inschrijvingstermijn, Verschuiving tijdstip oplevering, Tijdsduur project niet overschreden

Samenvatting

Het Nova College is in november een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gestart voor het verlenen van een opdracht voor architectenwerkzaamheden. De begeleiding van de aanbesteding werd namens het Nova College verzorgd door BOAG Advies en Management BV te Rotterdam. De aanbesteding vindt plaats conform Richtlijn 2004/18/EG, volgens de niet-openbare procedure. Het gunningscriterium is de economisch meest…

Verder lezen
Terug naar overzicht