JAAN 2009/6, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 29-01-2009, BH1296, 135169/KG ZA 08-509

Inhoudsindicatie

Wanprestatie, Gecombineerde indicatiestelling, Haviltexmaatstaf

Samenvatting

In dit geschil verzoekt de gemeente Brunssum (in conventie) de voorzieningenrechter om [stichting] te veroordelen om haar verplichtingen tot het bieden van hulp in de huishouding na te komen overeenkomstig de door hen gesloten Raamovereenkomst, meer in het bijzonder de verplichting om die hulp in geval van een gecombineerde indicatiestelling te verlenen. De gemeente legt aan deze vordering ten grondslag dat zij op 22 mei 2008 op basis van een Europese aanbesteding met [stichting] een Raamovereenkomst heeft gesloten…

Verder lezen
Terug naar overzicht