JAAN 2009/68, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 04-06-2009, BI6328, 140560/KG ZA 09-215

Inhoudsindicatie

Ontwikkelen planvisie, Aanbestedingsplichtige opdracht, Buiten beoordeling laten planvisie eiser

Samenvatting

In het onderhavige kort geding stelt [eiseres] onder meer dat de onderhavige opdracht een aanbestedingsplichtige opdracht in de Richtlijn en het Bao is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het echter niet aannemelijk dat het in de onderhavige zaak gaat om een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht voor de uitvoering van een werk, omdat het in dit stadium immers niet om het realiseren van een bouwwerk gaat, maar om het ontwikkelen van een planvisie. Volgens de voorzieningenrechter speelt…

Verder lezen
Terug naar overzicht