JAAN 2009/81, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 17-06-2009, BJ1042, 140573/KG ZA 09-217

Inhoudsindicatie

Ongeldige inschrijving, Aanbieding voldoet niet aan bestek

Samenvatting

De gemeente Brunssum heeft een openbare aanbesteding gehouden voor de begeleiding van de ombouw van een natuurgrasvoetbalveld naar een kunstgrasvoetbalveld. Op de procedure is hoofdstuk 2 van het ARW van toepassing verklaard. Het gunningscriterium is de laagste prijs. Eiser heeft tijdig ingeschreven op de aanbesteding. De opdracht is uiteindelijk, ondanks het feit dat eiser met de laagste prijs had ingeschreven, niet aan haar gegund, omdat het door eiser aangeboden kunstgrasvoetbalveld niet voldoet aan de in het bestek omschreven…

Verder lezen
Terug naar overzicht