JAAN 2009/99, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 03-08-2009, BJ4480, 141547/KG ZA 09-260

Inhoudsindicatie

Gunningscriteria, Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, Rechtsbescherming

Samenvatting

De gemeente heeft de opdracht met benaming ‘SER.08041 Re-integratie-instrumenten’ aanbesteed. De opdracht is onderverdeeld in zeven percelen, die elk apart worden aanbesteed. Het betreft een Europese niet-openbare aanbesteding, waarop het Bao van toepassing is verklaard. De procedure valt uiteen in twee fasen: per perceel wordt een aantal gegadigden geselecteerd (de selectiefase) die worden uitgenodigd een inschrijving te doen (de gunningsfase). Na beoordeling van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht