JAAN 2010/20, Rechtbank Leeuwarden 17-02-2010, BL5209, 101861/KG ZA 10-4

Inhoudsindicatie

Geldigheid inschrijving, Wijziging inschrijving, Kennelijke vergissing, Transparantiebeginsel

Samenvatting

Het recreatieschap de Marrekrite heeft een opdracht tot het vervangen van haar aanlegvoorzieningen openbaar aanbesteed. Op de aanbesteding is het ARW 2005 van toepassing. Gunningscriterium is de laagste prijs. De Combinatie De Boer & De Groot (hierna: de Combinatie) heeft, naast een achttal andere bedrijven, op deze aanbesteding ingeschreven. Bij opening van de enveloppen met de inschrijvingen werd de envelop van de Combinatie als eerste geopend. De envelop bevatte een inschrijfbiljet dat met…

Verder lezen
Terug naar overzicht