JAAN 2010/40, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 25-02-2010, BL5678, 147340/KG ZA 10-14

Inhoudsindicatie

Geldigheid inschrijving, Gestanddoeningstermijn, Ontvankelijkheid eiseres

Samenvatting

De provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland hebben een Europese openbare aanbesteding gehouden voor het ontwikkelen van een fietsrouteplanner. De provincie Limburg heeft daarbij, mede namens de provincies Noord-Brabant en Zeeland, opgetreden als opdrachtgever. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. Het Bao is van toepassing. Op de aanbesteding hebben drie partijen, waaronder Demis (eiseres in de hoofdzaak) en Goudappel (eiseres in het incident tot tussenkomst) ingeschreven.

Aan Demis is…

Verder lezen
Terug naar overzicht