JAAN 2010/6, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 04-02-2010, BL1970, 146422/KG ZA 09-535

Inhoudsindicatie

Geldigheid inschrijving

Samenvatting

Maastricht Aachen Airport (hierna: MAA) heeft een Europese aanbesteding, volgens de niet-openbare procedure, gehouden voor de aankoop van drie crashtenders ten behoeve van de veiligheid en de brandbestrijding op Maastricht Aachen Airport. Het Bass is van toepassing. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving.

Hilton (eiseres) heeft zich als gegadigde voor de selectie gemeld. Na de selectiefase is zij tezamen met de combinatie Kenbri-Rosenbauer toegelaten tot de gunningsfase, in welk verband Hilton een offerte heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht