JAAN 2010/72, Rechtbank Haarlem 22-04-2010, BN0868, 167346/KG ZA 10-118

Inhoudsindicatie

Toetsing verrekenprijzen indien gunningscriterium laagste prijs is, Kennelijk onredelijke verrekenprijzen

Samenvatting

De Provincie Noord-Holland heeft de opdracht ‘Masterplan N201+, Omlegging Amstelhoek’ middels een openbare procedure aanbesteed. De opdracht is verdeeld in twee percelen, op beide percelen moet worden ingeschreven. Aanleiding voor de verdeling in percelen is dat het grootste deel van het werk wordt aanbesteed en opgedragen als RAW-bestek en het andere deel op basis van een overeenkomst waarin ontwerp en realisatie zijn geïntegreerd. Voor de uitvoering van het RAW-besteksdeel…

Verder lezen
Terug naar overzicht