JAAN 2011/105, Rechtbank Haarlem 31-05-2010, BN2434, 168057/KG ZA 10-165

Inhoudsindicatie

Model K-verklaring: vereiste van een ‘natte’ handtekening

Samenvatting

De gemeente Beverwijk heeft de opdrachten ‘Sanering en inrichting van Caij en Aagtenbelt’ en ‘Levering BGW1 en BGW2 grond t.b.v. sanering Caij en Aagtenbelt’, middels een openbare procedure aanbesteed. Gunningscriterium is de laagste prijs. Het ARW 2005 is van toepassing. De opdracht ‘Sanering en inrichting Caij en Aagtenbelt’ is nader omschreven in het bestek met nummer 2009-003. De opdracht ‘Levering…

Verder lezen
Terug naar overzicht