JAAN 2011/117, Rechtbank Haarlem 25-06-2010, BN0870, 169015/KG ZA 10-220, 169058/KG ZA 10-222

Inhoudsindicatie

Intrekking aanbesteding, Laten vervallen (ir)relevante geschiktheidseis, Heraanbesteding opdracht, Ecarteren geschiktheidseis in strijd met gelijkheids- en transparantiebeginsel, Bankgarantie

Samenvatting

De Provincie Noord-Holland heeft de sanering van gashouder III op het GEB-terrein te Haarlem (hierna: de opdracht) middels een openbare procedure aanbesteed. Het ARW 2005 is van toepassing. Gunningscriterium is de laagste prijs.

Twaalf ondernemingen, waaronder X BV en Milieutec, hebben op de opdracht ingeschreven. Milieutec heeft de laagste prijs geboden.

Verder lezen
Terug naar overzicht