JAAN 2011/120, Rechtbank Leeuwarden 30-06-2010, BM9936, 104383/KG ZA 10-131

Inhoudsindicatie

Uitleg minimumeisen, Cao-norm

Samenvatting

De hulpverleningsdienst Fryslân (hierna: HVD) heeft de levering van tankautospuiten met daarbij behorende dienstverlening voor reparatie, onderhoud en banden aanbesteed. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. Het Bao is van toepassing. Vier partijen, waaronder Ziegler (eiseres) en DRV (tussenkomende partij) hebben op de aanbesteding ingeschreven. De inschrijving van Ziegler is ongeldig verklaard, omdat deze niet voldoet aan de minimumeisen (in het bijzonder minimumeis TEA-DLS 03) …

Verder lezen
Terug naar overzicht