JAAN 2011/123, Rechtbank Haarlem 02-07-2010, BN0873, 169347/KG ZA 10-240

Inhoudsindicatie

Nulprijs, Geldigheid inschrijving, Heraanbesteding

Samenvatting

De gemeente Purmerend heeft een openbare aanbesteding gehouden voor diverse grafische werkzaamheden. De opdracht is verdeeld in drie percelen. Het onderhavige kort geding ziet op perceel 3 en omvat de vormgeving, opmaak, tekst en fotografie van een aantal uitgaven van de gemeente en niet nader gespecificeerde brochures, folders, uitnodigingen en ander drukwerk. Het Bao is van toepassing. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving.

Lassooy Design BV (eiseres) heeft op de aanbesteding ingeschreven…

Verder lezen
Terug naar overzicht