JAAN 2011/131, Rechtbank Haarlem 22-07-2010, BN6663, 169912/KG ZA 10-266

Inhoudsindicatie

Niet-ontvankelijkheid eiseres, Abusievelijk niet indienen bewijsstukken als gevolg van onduidelijkheid in bestek, Mogelijkheid tot herstel fout, Bekendmaking directieraming

Samenvatting

De provincie Noord-Holland heeft voor het sluiten van een raamovereenkomst voor onderhoudswerkzaamheden aan provinciale wegen een openbare (Europese) aanbestedingsprocedure uitgeschreven. Op de aanbesteding zijn het Bao en het ARW 2005 van toepassing. Gunningscriterium is de laagste prijs. Aan de inschrijvers is – onder meer – gevraagd in de inschrijfstaat voor circa tweeduizend werkzaamheden een eenheidsprijs op te geven. Op…

Verder lezen
Terug naar overzicht