JAAN 2011/136, Rechtbank Leeuwarden 29-07-2010, BN2970, 105720/KG ZA 10-193

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid combinant bij vordering(en)

Samenvatting

De provincie Fryslân heeft een opdracht tot uitvoering van gladheidsbestrijding in de provincie Fryslân middels een openbare procedure aanbesteed. De opdracht is onderverdeeld in zeven percelen, waarbij de inschrijver op één perceel, meerdere percelen, als wel op alle percelen kan inschrijven. Het Bao is van toepassing. Gunningscriterium is de laagste prijs.

A heeft in combinatie met Fa. B ingeschreven op (perceel 6 van) de aanbesteding. De inschrijvingsdocumenten zijn mede door B ingevuld…

Verder lezen
Terug naar overzicht