JAAN 2011/137, Rechtbank Leeuwarden 29-07-2010, BN5172, 106078/KG ZA 10-216

Inhoudsindicatie

BIBOB-verklaring, Ontbreken verklaring van derde op wie beroep wordt gedaan met betrekking tot technische bekwaamheidseis, Mogelijkheden voor herstel

Samenvatting

De provincie Fryslân heeft het ontwerpen en aanbrengen van een zogenaamde definitieve deklaag voor Rijksweg 7 tussen Geeuw en Woudvaart, middels een openbare procedure aanbesteed. Gunningscriterium is de laagste prijs. Het ARW 2005 is van toepassing.

In het door de provincie opgestelde Inschrijvingsdocument is – voor zover van belang – het volgende bepaald;

‘‘(...)

2.3 Inschrijving

Uiterlijk 28 juni 2010, …

Verder lezen
Terug naar overzicht