JAAN 2011/147, Rechtbank Leeuwarden 06-07-2011, BR2162, 112632/KG ZA 11-146

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid eiseres, Gunnen in strijd met gunningscriteria, Scoresystematiek gunningscriteria

Samenvatting

De gemeente Dantumadiel is namens de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog een (Europese) openbare aanbestedingsprocedure gestart voor onder meer het vervoer van Wmo-vervoergeïndiceerden uit de gemeenten. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. De Vier Gewesten BV (hierna: DVG) heeft tijdig op de opdracht ingeschreven. De gemeente heeft haar inschrijving evenwel niet aangemerkt als de economisch meest voordelige…

Verder lezen
Terug naar overzicht