JAAN 2011/40, Rechtbank Leeuwarden 26-01-2011, BP3601, 109472/KG ZA 10-405

Inhoudsindicatie

Referentieopdrachten, Wat wordt bedoeld met ‘ontwerpwerkzaamheden’, Beginsel van gelijke behandeling

Samenvatting

De provincie Fryslân heeft de realisatie van een gebiedsontsluitingsweg in de regio Stiens-Gigummole (Europees) openbaar aanbesteed. Het ARW 2005 is van toepassing. Gunningscriterium is de laagste prijs.

In het aanbestedingsdocument is, voor zover van belang, de volgende eis opgenomen:

“De inschrijver, dan wel één van de combinanten dan wel de eventueel voor de betreffende Werkzaamheden in te schakelen onderaannemer(s), dient aan te…

Verder lezen
Terug naar overzicht