JAAN 2011/57, Rechtbank Haarlem 23-03-2011, BQ0146, 178175/KG ZA 11-47

Inhoudsindicatie

Dagvaarden zonder voorafgaand verlof voorzieningenrechter leidt tot niet-ontvankelijkheid eiser(es) in zijn/haar vorderingen

Samenvatting

De Provincie Noord Holland heeft in mei 2010 de aanbesteding aangekondigd van het Masterplan N201+, levering (composiet) randelementen. Het betreft een (Europese) niet-openbare aanbestedingsprocedure volgens de regels van het Bao. Gunningscriterium is de laagste prijs. LPW (eiseres) en Smit hebben zich beide als geïnteresseerde bij de Provincie aangemeld en zijn beide door haar verzocht om een prijsaanbieding te doen…

Verder lezen
Terug naar overzicht