JAAN 2011/87, Rechtbank Haarlem 16-02-2011, BP9887, 177191/KG ZA 11-1

Inhoudsindicatie

(Uitleg) ervaringseisen

Samenvatting

De provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna gezamenlijk: de provincie) zijn een openbare Europese aanbesteding gestart voor de inhuur van nautisch personeel. De opdracht is onderverdeeld in twee percelen. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. Op de procedure is het Bao van toepassing. Swets (eiseres) en Atlas hebben op perceel 2 ingeschreven. De opdracht is voorlopig gegund aan Atlas. De inschrijving van Swets is als ongeldig aangemerkt.

Kern van…

Verder lezen
Terug naar overzicht