JAAN 2011/88, Rechtbank Leeuwarden 25-05-2011, BQ6120, 111880/KG ZA 11-109

Inhoudsindicatie

Eenvoudig te herstellen gebrek, Ontbreken cruciale onderdelen van de Eigen Verklaring

Samenvatting

De provincie Friesland is een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure gestart voor de besteksvoorbereiding van een werk, inclusief directievoering en toezicht. Dienst Landelijk Gebied (hierna: DLG) heeft de aanbesteding namens de provincie begeleid. Op de procedure is het ARW 2005 van toepassing. Gunningscriterium is de laagste prijs. Tauw (eiseres) heeft met de laagste prijs ingeschreven. Haar inschrijving is evenwel ongeldig verklaard, omdat bij haar aanbieding de bladzijden 3…

Verder lezen
Terug naar overzicht