JAAN 2011/89, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 19-05-2011, BQ6111, 161004/KG ZA 11-198

Inhoudsindicatie

Particuliere aanbesteder, Vervaltermijn

Samenvatting

Licom NV is een Europese aanbestedingsprocedure gestart voor het vervoer van haar werknemers. Het bestek bepaalt – voor zover van belang – “een aanbieder die een geschil later dan 15 dagen na het bekend maken van het voornemen tot gunning van de opdracht aanhangig maakt, is niet-ontvankelijk”. SVL (eiseres) en Munckhof hebben op de opdracht ingeschreven. Licom is voornemens de opdracht te gunnen aan SVL. Zij heeft aan beide partijen op 11 maart 2011 haar gunningsvoornemen bekendgemaakt…

Verder lezen
Terug naar overzicht