JAAN 2011/90, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 31-01-2011, BQ5828, 156269/KG ZA 10-510

Inhoudsindicatie

(On)geldige inschrijving, Financiële en economische draagkracht, Ontbreken gewaarmerkte verklaring registeraccountant en/of accountant-administratieconsulent, Ontvankelijkheid eiser(es), Tardief bezwaar

Samenvatting

De Stichting Kindante (voorheen Stichting Focus), schoolbestuur van een groot aantal scholen, is een openbare (Europese) aanbestedingsprocedure gestart voor de levering en onderhoud van ‘multifunctionals’. Het Bao is van toepassing. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. Onder meer Ricoh (eiseres) en Océ hebben op de opdracht ingeschreven. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht