JAAN 2012/10, Rechtbank Haarlem 15-11-2011, BU5267, 185673/KG ZA 11-440

Inhoudsindicatie

Verwerking recht

Samenvatting

De provincies Noord-Holland en Utrecht zijn gezamenlijk een (Europese) openbare aanbesteding gestart voor de inhuur van externe juridische deskundigen. Doel van de procedure is te komen tot het sluiten van een raamovereenkomst met drie partijen voor drie verschillende functieniveaus: teamsenior, adviseur en senior adviseur. Op de opdracht is het Bao van toepassing. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. Deze wordt bepaald aan de hand van de criteria ‘Kwaliteit’ (wegingsfactor 60%) en ‘Prijs’ (…

Verder lezen
Terug naar overzicht