JAAN 2012/126, Rechtbank Haarlem 14-06-2012, BX0160, 192218/KG ZA 12-225

Inhoudsindicatie

Grossmannverweer, Interpretatieverschillen eis uit aanbestedingsdocument, Strijd met transparantiebeginsel, Heraanbesteding

Samenvatting

De provincie is eind februari 2012 een onderhandse aanbestedingsprocedure gestart voor de aanschaf van inkoopsoftware door toezending van een offerteaanvraag aan Negometrix, CTM Solutions en Commerce Hub. Op de procedure zijn de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht van toepassing. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving.

De provincie heeft, alvorens de aanbestedingsprocedure te starten, de software van elk van de drie uitgenodigde ondernemingen gedurende een halfjaar getest. In het programma van…

Verder lezen
Terug naar overzicht