JAAN 2012/133, Rechtbank Leeuwarden 05-07-2012, BX2163, 120140/KG ZA 12-164

Inhoudsindicatie

Aanbesteding in strijd met transparantiebeginsel, Beginsel gelijke behandeling prevaleert boven de goede trouw en beginselen behoorlijk bestuur, Intrekking aanbestedingsprocedure is juist

Samenvatting

In maart 2012 heeft de gemeente een aanbesteding betreffende onderhoud van riolering gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl. Op de procedure zijn het Bao en het ARW 2005 van toepassing. Gunningscriterium is de laagste prijs.

De aankondiging van de opdracht vermeldt dat sprake is van een dienst. Zo ook wordt verwezen naar de CPV-code 71000000 die betrekking heeft op diensten…

Verder lezen
Terug naar overzicht