JAAN 2012/66, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 27-02-2012, BV7033, 167751/KG ZA 11-554

Inhoudsindicatie

Wijziging inschrijving, Ongeldigverklaring inschrijving

Samenvatting

Acht Limburgse gemeenten hebben ‘inzameling en verwerking van oud papier en karton’ verdeeld in drie percelen Europees openbaar aanbesteed. Er wordt gegund per perceel met de laagste prijs als criterium. Eiser heeft op alle percelen ingeschreven en voor perceel 2 zoals voorgeschreven een originele en een alternatieve opslaglocatie (locaties a en b) opgegeven. Vervolgens heeft de gemeente bij brief eiser gevraagd (onder meer) de vergunningen over te leggen voor de locaties a en b. Eiser…

Verder lezen
Terug naar overzicht