JAAN 2013/112, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem) 09-04-2013, BZ8213, 200.120.024 (met annotatie van mr. drs. T.H. Chen)

Inhoudsindicatie

Manipulatieve/irreële of strategische/reële inschrijving, Geen manipulatieve inschrijving met nulprijzen

Samenvatting

In 2012 start VGGM een Europese openbare aanbesteding voor een raamovereenkomst voor de levering van Combi Tankautospuiten. De gunning aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding wordt bepaald aan de hand van een zogenaamde ‘wensenbeoordeling’ aangevuld met een schouw. In deze zaak zijn relevant de commerciële wensen CW.01 en CW.02 uit het aanbestedingsdocument. CW.01 heeft betrekking op een zo laag mogelijke prijs…

Verder lezen
Terug naar overzicht