JAAN 2013/114, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Leeuwarden) 23-04-2013, BZ8540, 200.094.714/01

Inhoudsindicatie

Beëindiging van na aanbesteding gesloten overeenkomst door aanbestedende dienst, Gehoudenheid tot vergoeding schade aan opdrachtnemer, Onduidelijkheid voorwerp van de opdracht, Bepalende document is gesloten overeenkomst en niet de aankondiging, Bij onduidelijkheid in overeenkomst zijn stukken uit aanbestedingsprocedure bepalend, echter niet de aankondiging

Samenvatting

De gemeente start in maart 2006 een Europese aanbesteding voor de levering en plaatsing van systemen van ondergronds te plaatsen zelfpersende wisselcontainers voor huishoudelijk afval, inclusief een beheerssysteem, de service en het onderhoud, alsmede toegangspasjes voor burgers. De opdracht…

Verder lezen
Terug naar overzicht