JAAN 2013/129, Voorzieningenrechter Rechtbank Roermond (Limburg) 17-05-2013, CA0482, C/04/121823 / KG ZA 13-53

Inhoudsindicatie

Raamovereenkomst gesloten met drie partijen na aanbesteding, Faillissement van een van de partijen bij raamovereenkomst, Contractovername als gevolg van doorstart in strijd met gelijkheids- en transparantiebeginsel, Rechtsverhouding tussen partijen bij raamovereenkomst wordt niet enkel en alleen bepaald door het algemene verbintenissenrecht, maar ook door Europese aanbestedingsregels

Samenvatting

In december 2011 gaan A, B en C bv een raamovereenkomst aan met WBL voor het onderhoud en de renovatie van rioolgemalen. De raamovereenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar, met verlengingsmogelijkheden. …

Verder lezen
Terug naar overzicht