JAAN 2013/131, Gerecht van Eerste Aanleg EU (Vierde Kamer) 24-04-2013, , T-32/08 (met annotatie van mr. dr. W.A. Sinninghe Damsté)

Inhoudsindicatie

Overheidsopdrachten voor diensten, Marginale toetsing, Afwijzing offerte inschrijver, Motiveringsplicht, Selectie- en gunningscriteria, Niet-contractuele aansprakelijkheid, Aanbesteding door instelling van de EU, Alle klachten worden afgewezen

Samenvatting

De Europese Commissie heeft een opdracht in de markt gezet betreffende een marktanalyse voor de ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor de website ‘Jonge Europeanen en het milieu’.

De opdracht wordt niet aan appellant gegund omdat deze op een bepaald onderdeel te weinig punten heeft behaald. Appellant komt tegen het gunningsbesluit in…

Verder lezen
Terug naar overzicht