JAAN 2013/150, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (zittingsplaats Arnhem) 02-07-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:4664, 200.101.740 (met annotatie van mr. R.S. Damsma)

Inhoudsindicatie

Incidentele vordering, Incident ex art. 843a Rv, Geen rechtmatig belang bij verstrekken verlangde stukken, Gewichtige redenen om verlangde stukken niet te verstrekken

Samenvatting

A wenst overlegging van een aanzienlijk aantal bescheiden (waaronder aanbestedingsdocumenten) waaruit feiten zullen blijken waarop zij mede haar stelling baseert dat het Kadaster onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. De bescheiden zien op Klic-online, het systeem voor elektronische uitwisseling van data over ligging van kabels en leidingen. Met deze bescheiden wenst A aan te tonen dat het…

Verder lezen
Terug naar overzicht