JAAN 2013/187, Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg (zittingsplaats Maastricht) 22-08-2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:4922, C/03/182343 / KG ZA 13-298 (met annotatie van mr. A.L.M. de Graaf)

Inhoudsindicatie

Aanbestedende dienst houdt zich niet aan eigen vooraf bekendgemaakte score-systematiek, Strijd met beginselen van gelijke behandeling en transparantie, Verstoring level-playing field, Gebod tot heraanbesteding

Samenvatting

De gemeente start een aanbesteding voor telecomdiensten. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. In het bestek is beschreven hoe scores kunnen worden behaald. De inschrijvers dienen een groot aantal vragen te beantwoorden, die ieder een soortelijk gewicht toegekend hebben gekregen.  Op elke vraag wordt gescoord binnen een vooraf vastgelegde bandbreedte en het…

Verder lezen
Terug naar overzicht