JAAN 2013/19, Rechtbank Haarlem 20-07-2012, BY6162, 193227 / KG ZA 12-286

Inhoudsindicatie

Geen ongeldige inschrijving, Geldige tevredenheidsverklaring ook al blijkt uit verklaring niet woordelijk dat de opdracht naar behoren is uitgevoerd

Samenvatting

De gemeente Haarlemmermeer start een Europese openbare aanbesteding voor de verwijdering van graffiti en wildplak in de gemeente Haarlemmermeer. De inschrijver dient twee referentieprojecten te overleggen. Voorts dient een inschrijver door middel van een tevredenheidverklaring van de opdrachtgevers aan te tonen dat beide referenties naar behoren zijn uitgevoerd. De inschrijver wordt erop geattendeerd niet te vergeten de tevredenheidverklaringen toe te voegen. Inschrijvingen die niet voldoen…

Verder lezen
Terug naar overzicht