JAAN 2013/4, HvJ EU 13-12-2012, , C-465/11 (met annotatie van mr. W.M. Ritsema van Eck)

Inhoudsindicatie

Postdienstsector, Automatische uitsluiting na toerekenbare tekortkoming in vorige overeenkomst in strijd met art. 45 lid 2 sub d Richtlijn 2004/18 EG (ernstige fout bij beroepsuitoefening) en de Unierechtelijke beginselen en regels, Criteria voor uitsluiting, Bescherming van algemeen belang en handhaving van eerlijke mededinging

Samenvatting

Poczta Polska heeft een opdracht aanbesteed betreffende de bezorging van nationale en internationale postpakketten. Na aanvankelijk te hebben gegund aan Forposta Sa en ABC Direct Contact heeft de aanbestedende dienst de gunning ingetrokken omdat op basis van nationale wetgeving de…

Verder lezen
Terug naar overzicht