JAAN 2013/73, Voorzieningenrechter Rechtbank Roermond (Limburg) 29-01-2013, BZ2299, C/04/119898 / KG ZA 12-239

Inhoudsindicatie

Ongeldige inschrijving, Directeur niet vertegenwoordigingsbevoegd, Subjectieve uitleg statuten door inschrijver

Samenvatting

De gemeente start een aanbesteding voor glas- en textielinzameling. Humana schrijft in met als bijlagen onder meer een uittreksel uit het handelsregister van de KvK in combinatie met de statuten. De statuten vermelden dat de directie bevoegd is tot vertegenwoordiging van de stichting binnen de in art. 10 lid 4 nader omschreven grenzen. Art. 10 lid 4 bepaalt dat de directieleden niet bevoegd zijn tot het verrichten van betalingen die het bedrag…

Verder lezen
Terug naar overzicht