JAAN 2013/90, Gerechtshof Amsterdam 19-03-2013, BZ6956, 200.093.702/01 (met annotatie van mr. J.W.H. Raadgever)

Inhoudsindicatie

Overeenkomst na overheidsaanbesteding, Uitleg overeenkomst: geobjectiveerde Haviltex-maatstaf, Het afspreken van een beding na gunning van de opdracht betekent een wezenlijke wijziging in de aanbestedingsvoorwaarden, Wezenlijke wijziging

Samenvatting

Na een openbare aanbesteding van groot onderhoud aan wegverhardingen  heeft het Hoogheemraadschap in mei 2008 de opdracht verleend aan MNO. Onderdeel van de overeenkomst is de Risicoregeling GWW1995 (Risicoregeling). De Risicoregeling bevat regels aan de hand waarvan prijsstijgingen van met name genoemde bouwstoffen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden verrekend. In art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht