JAAN 2014/127, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem) 06-05-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:3665, 200.139.366 (met annotatie van mr. E.C. Keulen)

Inhoudsindicatie

Knock-out eisen versus gunningscriteria, Ontoelaatbaarheid minimumeis, Rechtsverwerking/Grossmann-verweer, Devolutieve werking hoger beroep, Subjectieve toepassing minimumeis in strijd met transparantiebeginsel, Bevel tot heraanbesteding

Samenvatting

NSR is in 2012 een Europese onderhandelingsprocedure met aankondiging gestart voor de vervanging van het gehele portofonielandschap binnen NSR. Het Bass is van toepassing. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. De opdracht is opgedeeld in drie percelen. Perceel 2, waar het onderhavige geschil over gaat, betreft de levering van digitale…

Verder lezen
Terug naar overzicht