JAAN 2014/144, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Leeuwarden) 01-07-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:5273, 200.145.859/01 (met annotatie van mr. M.J. Vidal en mr. T.W. Franssen)

Inhoudsindicatie

(Ongeldige) inschrijving, Niet-besteksconform, Uitleg bestek aan de hand van cao-norm, waarbij het transparantiebeginsel de grenzen van de uitleg bepaalt, Aanbestedingsdossier is leidend, mede gelet op de belangen van derden, Rechtsverwerking. Het gelijkheidsbeginsel, dat zich richt tot alle inschrijvers, verzet zich tegen een beroep op het vertrouwensbeginsel ten voordele van slechts één inschrijver, Vormgevingssessies en de niet-openbare procedure verhouden zich niet goed met elkaar

Samenvatting

De gemeente Assen wil met het project ‘…

Verder lezen
Terug naar overzicht