JAAN 2014/145, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem) 08-07-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:5475, 200.101.740 (met annotatie van mr. R.S. Damsma)

Inhoudsindicatie

Meervoudig onderhandse procedure, Schatting opdrachtwaarde, Opdracht onder drempel, Schatting opdrachtwaarde door aanbestedende dienst is leidend, Vrijheid aanbestedende dienst bij selectie partijen bij een onderhandse procedure, Schadevergoeding vanwege gemiste kans op opdracht

Samenvatting

Medio juni 2009 heeft het Kadaster een onderhandse aanbesteding/offerte-uitvraag onder de naam ‘Uitvraag grafisch presenteren, plotten en printen van KLIC data’ uitgeschreven. Bedoeling was de ontwikkeling van een desktop-applicatie waarmee de informatie behorend bij een KLIC-melding kon worden ontsloten en geprint…

Verder lezen
Terug naar overzicht