JAAN 2014/185, Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg zp Maastricht 28-07-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:6754, C/03/192877 / KG ZA 14-346 (met annotatie van mr. M.J. Vidal)

Inhoudsindicatie

Keuze aanbestedingsprocedure, Past performance, Optie tot eenzijdig onderhandse gunning van vervolgopdrachten aan aanvankelijke winnaar niet benut, Discretionaire bevoegdheid aanbestedende dienst. Keuze voor meervoudig onderhandse aanbesteding zonder vooraankondiging in plaats van openbare procedure in casu juist, Opdracht onder drempel, Gids Proportionaliteit, 'Past performance' mag reden zijn voor uitsluiting van vervolgopdrachten

Samenvatting

In het kader van het ‘Masterplan Openbare Ruimte Sittard’ is gemeente Sittard-Geleen een aanbesteding gestart die Van Boekel gewonnen heeft. Het gaat in eerste instantie om de…

Verder lezen
Terug naar overzicht