JAAN 2014/83, College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederland) 27-03-2014, , C-207/13 (met annotatie van mr. G. Verberne en mr. P.W. Juttmann)

Inhoudsindicatie

Verzoek prejudiciële beslissing, Concessie, Vrij verrichten van diensten, Begrip cabotage in zeevervoer, Vervoer van passagiers tussen het Nederlandse vaste land en bepaalde eilanden in het Nederlandse deel van de Waddenzee, Bijlage I bij Richtlijn 2006/87/EG

Samenvatting

De Nederlandse regering heeft op 26 mei 2010 een programma van eisen gepubliceerd voor veerdiensten naar de Waddeneilanden, te weten een concessie voor de veerdienst naar Vlieland en Terschelling en een concessie voor de veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog. Een op grond van…

Verder lezen
Terug naar overzicht