JAAN 2015/235, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 13-10-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7792, 200.169.460

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid, Level playing field, (On)geldigheid inschrijving, Beoordelingswijze, Transparantie en toelaatbaarheid gunningscriteria, Rechtsverwerking

Samenvatting

In oktober 2014 start de provincie Overijssel de Europese openbare aanbesteding van de verkoop van toekomstige natuurgrond in het Reggedal. Gunningscriterium is de economische meest voordelige inschrijving. Onder meer appellant en de combinatie Rochi Beheer BV en Coulisse Reaal Estate BV (hierna: Rochi & Coulisse) schrijven in. In januari 2015 laat de Provincie aan appellant weten dat niet zijn inschrijving de economisch meest voordelige is…

Verder lezen
Terug naar overzicht