JAAN 2015/241, Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland zp Groningen 19-06-2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:2947, C/18/156460/KG ZA 15-121 (met annotatie van mr. drs. J.W. Dibbits en mr. R.S. Damsma)

Inhoudsindicatie

Aanbestedingsplicht, Procesbelang, Beroep op bekwaamheid derde, Uitsluitend recht, Alleenrecht, Aanbestedende dienst, Verenigbaarheid uitsluitend recht met VWEU

Samenvatting

Gemeentes zijn op grond van art. 10.21 e.v. Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Teneinde invulling te geven aan hun wettelijke taak willen diverse gemeentes, waaronder Appingedam en Delfzijl, per 1 juli 2016 een uitsluitend recht verlenen ex art. 2.24 sub a Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) aan Afvalsturing

Verder lezen
Terug naar overzicht