JAAN 2015/3, Gerechtshof Amsterdam 07-10-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4667, 200.138.381/01 SKG (met annotatie van mr. L.L. Bremmer en mr. M.J. Vidal)

Inhoudsindicatie

Hoger beroep kort geding, Spoedeisend belang, Geen spoedeisend belang bij vordering tot verbod verdere uitvoering overeenkomst wegens voltooid zijn van het werk, Eén-conclusieregel

Samenvatting

De gemeente (Stadsdeel Oost) start in juni 2013 een aanbesteding voor de verwijdering van bestaande elektravoorzieningen en de levering en plaatsing van ondergrondse elektrakasten en bijbehorende panelen voor de Dappermarkt in Amsterdam-Oost. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). In het PvE staat de definitie van de behuizing van de ondergrondse elektrakast: ‘…

Verder lezen
Terug naar overzicht