JAAN 2015/35, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 13-01-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:122, 200.140.093 (met annotatie van mr. drs. T.H. Chen)

Inhoudsindicatie

Rechtsbescherming, Vernietigbaarheid overeenkomst, Tussenkomst, Clusterverbod, MKB, (Onnodig) samengevoegde opdrachten, Splitsing opdracht in percelen, Definitie begrip 'één overheidsopdracht', Economische of technische functie, Beleidsvrijheid aanbestedende dienst, Marktwerking aanbestedingsrecht, Proportionaliteit

Samenvatting

De universiteit start in juli 2013 een Europese openbare aanbesteding voor het leveren, plaatsen en installeren van multifunctionals en aanverwante dienstverlening. De opdracht betreft onder meer de levering op basis van lease van 260 multifunctionals, het fleetmanagement van de multifunctionals, het te gebruiken blanco papier…

Verder lezen
Terug naar overzicht