JAAN 2015/38, Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg zp Maastricht 30-09-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:8397, C/03/193153 / KG ZA 14-364

Inhoudsindicatie

ICT, Ongeldigheid inschrijving, (Niet-)besteksconform, Transparantie gunningscriterium, Transparantie bestekseis, Level playing field, Rechtsverwerking

Samenvatting

De universiteit start een Europese openbare aanbesteding voor de levering van servers en storage, aanverwante dienstverlening en pre-salesondersteuning. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. Onderdeel van de kwalitatieve beoordeling is een Plan van Aanpak, dat bestaat uit het uitwerken van twee casus. Voor casus 2 moet een advies worden gegeven over de ‘Exchange 2013 mail-infrastructuur’ (een programma voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht