JAAN 2015/5, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-11-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8646, 200.137.911/01 (met annotatie van mr. C.A.M. Lombert)

Inhoudsindicatie

Herstel gebrek, Nationale onderhandse aanbesteding uit Aanbestedingsreglement werken 2005, Herstelmogelijkheid uit Aanbestedingsreglement werken 2005 bij nationale aanbestedingen onder de drempelwaarde mag niet afwijken van regeling tot bieden mogelijkheid herstel uit Richtlijn 2004/18/EG en Europese jurisprudentie hieromtrent, Geen extensieve uitleg art. 7.4.4 Aanbestedingsreglement werken 2005, Geen herstel mogelijk van op straffe van uitsluiting voorgeschreven verklaring, Gelijkheidsbeginsel

Samenvatting

In november 2011 start de gemeente Kampen twee onderhandse aanbestedingen voor de ‘restauratie van de Oorgatsbrug’ en ‘…

Verder lezen
Terug naar overzicht