JAAN 2015/63, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-02-2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:479, HD 200.151.418/01 (met annotatie van mr. drs. T.H. Chen)

Inhoudsindicatie

Spoedappel, Technische specificaties, Discriminerende/disproportionele specificaties, Belemmering mededinging, Vernietigbaarheid overeenkomst, Art. 4.15 Aanbestedingswet 2012 niet limitatief, Proportionaliteitsbeginsel, Termijn inschrijving, Korte inschrijvingstermijnen disproportioneel, Proceskostencompensatie

Samenvatting

Najaar 2013 start de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een Europese openbare aanbesteding voor radiocommunicatie-apparatuur voor de brandweer. De opdracht is verdeeld in de volgende percelen: 1) Portofoons DMR (gebaseerd op TDMA-techniek); 2A) Tetra C2000 mobilofoons; 2B) Bedienterminal voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht